Category: zpravodaj

Zpravodaj prosinec 2017

 

Na úvod přijměte všichni přání krásného času Vánoc. Přejeme hodně zdraví, pohody a klidu v novém roce 2018 – Vaše Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany, zastoupené předsedou společenství Bytovým družstvem Šestka.

Pokračovat ve čtení…

Zpravodaj duben 2017

Pro všechny členy Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
a
pro členy Bytového družstva Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4

Tento zpravodaj vznikl na základě dopisu ze dne 28. 2. 2017, zaslaného na adresu Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4, se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, začátkem března tohoto roku, manželi Kateřinou a Martinem Nečasovými, Pejevové 3129, Janem Rybákem, Pejevové 3132/26, Kamilem Tučkem, Pejevové 3132/26, Petrou Cvejnovou, Pejevové 3132/26, Rudolfem Říhou, Pejevové 3131/24, Silvií Čížkovou, Pejevové 3134/30, Jenem Vyskočilem, Pejevové 3133/28 a Petrou Harrisovou, Pejevové 3133/28. A protože se týká všech, měli byste být vy všichni s obsahem dopisu seznámeni. Zvolili jsme tedy osvědčenou formu zpravodaje, který bude tentokrát vložen všem do listovních schránek v listinné podobě, bude zveřejněn na nástěnkách určených k informacím pro vás a bude také zveřejněn na webových stránkách BD Šestka. Pokračovat ve čtení…

Zpravodaj jaro 2016

Pro všechny členy bytového družstva Šestka a členy společenství vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134.

Vážení, do rukou se vám dostává zpravodaj pro období jaro 2016, ve kterém budou uvedeny především informace ohledně mytí oken ve společných prostorách, seřízení oken u vás v bytech (pokud budete mít zájem), dále informace týkající se revize plynu v bytech, úklidu společných prostor ve vchodu 3129, možnosti pojištění odpovědnosti na základě diskuze na schůzi jak družstva, tak společenství, a také informace o podomních prodejcích a evidenčních listech.

Celý zpravodaj ke stažení [PDF, 315 kB]

Pokračovat ve čtení…

Zpravodaj Únor 2016

Pro všechny členy bytového družstva Šestka a členy společenství vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134.

Jsme rádi, že jste si zvykli přijímat informace pomocí zpravodaje a že některým chybí a domáhají se ho. Vydávání zpravodaje vymyslela bývalá členka družstva ze vchodu 3131 a určitě by byla potěšena, že její nápad žije. Pokračovat ve čtení…

Zpravodaj Prosinec 2015

1)   S velkou omluvou vám předkládáme vyúčtování služeb roku 2014.  Opoždění bylo způsobeno zdravotními problémy paní účetní, které ji omezovalo plynule zpracovávat podklady nutné pro vyúčtování. Přeplatky z vyúčtování vám všem byly zaslány na účty, nedoplatky prosím uhraďte dle vašich možností, nejdéle však do 29. 2. 2016. Je možné dluh, na základě domluvy, rozdělit do splátek. Pokračovat ve čtení…

Zpravodaj Červen 2014

Vážení členové společenství vlastníků a bytového družstva šestka. Vzhledem k tomu, že se blíží doba dovolených a mnohé byty osiří a někteří z vás plánují právě toto období využít k přestavbám svých bytů, rozhodli jsme se již po několikáté vám připomenout, jaký postup je při těchto pracech dodržovat. Celý aktuální zpravodaj bude věnovaný právě jen této problematice. Pokračovat ve čtení…

Zpravodaj Listopad 2013

1) Do konce měsíce září 2013 byly vypořádány téměř všechny nedoplatky a přeplatky za vyúčtování služeb uplynulého roku 2012. Vzhledem k tomu, že se stalo již tradicí placení nedoplatků a přeplatků přes bankovní účty, připomínáme, že pokud během roku změníte čísla svých bankovních účtů, je nutné tuto skutečnost také oznámit v kanceláři družstva. Předejdete tak mnohým  nepříjemnostem. Zbytečně se pak odehrávají v kanceláři slovní útoky, že finance nebyly zaslány včas a nebo kam že právě vaše finance byly zaslány… Pokračovat ve čtení…

Zpravodaj Duben 2013

Krásné jarní dny vám všem. Letošní rok přináší mnoho nových předpisů a zákonů. Některé se také dotknou nás. Jedním z nejdůležitějších je nový stavební zákon, který přináší změnu ve způsobu ohlašování prováděných stavebních úprav v bytech. Nyní se musí vše ohlašovat a místní stavební úřad rozhodne, zda bude požadovat stavební povolení anebo jen ohlášení vámi zamýšlených stavebních úprav, výměn dveří či jen výměnu původního linolea.

Podrobněji viz Novela stavebního zákona – jak se nás dotkne.

Snad je nyní všem –  jak členům družstva, tak vlastníkům – jasné, jak správně postupovat, aby se předcházelo nedorozumění jak na úřadech, tak se sousedy v domě.

Další novinkou je skutečnost, že exekutor může požadovat exekuci členského podílu – viz citace exekutorského příkazu: Pokračovat ve čtení…

Zpravodaj Listopad 2012

Podzimní Zpravodaj s sebou vždy přináší přehled vykonaného. Ten letošní přinese ještě detailnější přehled vašich plateb, tedy vašeho vkladu na provoz a údržbu našeho společenství, družstva a našeho panelového domu. Pokračovat ve čtení…