Zpravodaj jaro 2016

Pro všechny členy bytového družstva Šestka a členy společenství vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134.

Vážení, do rukou se vám dostává zpravodaj pro období jaro 2016, ve kterém budou uvedeny především informace ohledně mytí oken ve společných prostorách, seřízení oken u vás v bytech (pokud budete mít zájem), dále informace týkající se revize plynu v bytech, úklidu společných prostor ve vchodu 3129, možnosti pojištění odpovědnosti na základě diskuze na schůzi jak družstva, tak společenství, a také informace o podomních prodejcích a evidenčních listech.

Celý zpravodaj ke stažení [PDF, 315 kB]

 1. Mytí oken
  Bude probíhat ve dnech:
  14. 5. a 15. 5. 2016 vchod 3129 a 3130
  21. 5. a 22. 5. 2016 vchod 3131 a 3132
  28. 5. a 29. 5. 2016 vchod 3133 a 3134
  Proto je nezbytně nutné v uvedených dnech zcela uvolnit police a okolí oken od květin, stolků, skřínek a jiných předmětů, které by mohly bránit v umytí oken. Tam, kde by květiny nebo jiné předměty zůstaly a bránily v práci, okna umyta nebudou! Protože už bude krásné počasí, tak se vám jistě podaří uvolnit police nejen od bujné zeleně, která se přemístí na vaše lodžie nebo na vaše zahrádky, ale i od prázdných květináčů a uschlých rostlin.
 2. Seřízení oken
  Na nástěnce se objeví tabulka k zapsání požadavků na seřízení oken ve vašich bytech, pokud budete mít zájem. Seřízení jednoho okenního křídla bude stát 150 Kč, doprava 70 Kč. Náklady za provedenou práci si bude hradit každý sám. Předběžná termín je domluven na květen. Přesný termín však  bude upřesněn až po vyplnění tabulky – podle množství a rozsahu  vámi požadovaných prací.
 3. Ve vchodu 3129 bude probíhat vyklizení společných prostor. Do data 13. 5. 2016 je nutné odstranit vámi dlouhodobě nepoužívané a odložené věci jak v kočárkárně, tak v prádelně. Po uvedeném datu budou všechny věci odvezeny do sběrného dvora.
 4. Na základě diskuze ohledně pojištění vašich domácností, respektive možnosti úhrady škody způsobené třeba vadnou pračkou, prasklým odpadem, provrtáním panelu při rekonstrukcích apod. doporučujeme, aby každý vlastník nebo člen družstva, měl uzavřené pojištění odpovědnosti. To je pojištění, které poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, zejména při:
  1. vedení a provozu domácnosti
  2. rekreaci a zábavě
  3. rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole, jízda na koni atd.)
  4. chovu domácích a drobných hospodářských zvířat (psů, koček, včel, ptactva, apod.)

  Pojištění se vztahuje i na další členy společné domácnosti:

  1. manžela nebo manželku,
  2. registrovaného partnera,
  3. děti.

  Poskytuje ochranu i pro případ škody (újmy) způsobené domácími mazlíčky

  Pokud by někdo z vás potřeboval konzultaci ohledně takovéto pojistky – zda vaše pojistka obsahuje toto pojištění, nebo byste měli zájem uzavřít nově pouze pojištění odpovědnosti, je domluven konzultant pan Václav Prokeš, tel.: 603 878 818. Je připraven s vámi projednat pojištění různých pojišťoven. Můžete si sjednat osobní schůzku anebo vše projednat písemně mailem pojisteni.prokes@cmail.cz.

  Ohledně pojištění jen připomínáme, že SVJ má uzavřenou pojistku z držení nemovitosti jako majitel domu. Proto se vás týká pouze pojištění domácnosti. Možná, že vlastníci při uzavírání smluv s bankou uzavřeli pojištění jak bytové jednotky, tak domácnosti. Pak je možné, že je nemovitost v rozsahu vašeho bytu pojištěna 2×.

 5. V roce 2015 byl v Praze zakázán podomní prodej. Na území hlavního města Prahy platí již několik týdnů zákaz podomního prodeje. Může za to novela tržního řádu provedená nařízením č. 8/2015 Sb. hl. m. Prahy, která s účinností ode dne 27. 11. 2015 tento způsob prodeje zakázala. Od účinnosti tohoto nařízení nemohou prodejci uskutečňovat takovou formu prodeje, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu, nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby. Prodejcům, kteří tento zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč.V případech obtěžování občanů ze strany podomních prodejců či existence podezření z provádění této formy prodeje je nezbytné kontaktovat Městskou policii hlavního města Prahy, která se kontrolám dodržování zákazu věnuje a v případě potřeby také zasahuje.
  Kontakt na Městskou policii hlavního města Prahy: tel. 156.
 6. Do schránky bude všem vložen evidenční list, který se bude týkat jak členů družstva, tak vlastníků jednotek. Nový evidenční list bude sloužit k výpočtu nájemního, respektive jako podklad k výpočtu základních plateb za služby, které byly podle starých stanov hrazeny podle velikosti bytové jednotky, tedy podle m2 a podle nových stanov budou hrazeny podle počtu bydlících osob, které budou vámi uvedeny v evidenčním listu.Na shromáždění SVJ byla vedena diskuze ohledně placení výše záloh, pokud v bytě nikdo nebydlí, která byla ukončena s tím, že je nutné respektovat zákon a jeho výklad nám objasní právník.
  • V části IV., článek 8, odstavec 7, písmeno c) stanov našeho společenství se uvádí, že příspěvek na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby budou rozúčtovány podle osob v jednotce bydlících.
  • Podle zákona č 67/2013 Sb. jsou těmito osobami nájemce bytu, respektive vlastník jednotky a osoby, u kterých se má za to, že budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období nebo osoby, kterým byla bytová jednotka přenechána do užívání.
  • To znamená, že neexistuje počet platících osob 0, ale vždy je nejmenší číslo platících 1, u SJM 2, u podílového vlastnictví počet vlastníků jednotek. Příspěvek na správu domu a pozemku a nákladů na služby platí vždy nájemce, respektive vlastník. Zákon neuvádí dovětek bydlící či nebydlící. Proto je vždy nejmenší číslo platících 1, u SJM 2, protože každý byt má nájemce, respektive vlastníka.

  Pokud se družstevník nebo vlastník rozhodne v době, kdy byt neužívá, nehradit služby, může být tento člen družstva z družstva vyloučen a/nebo soud může vlastníku jednotky na základě soudního rozhodnutí nařídit prodej jednotky pro porušování povinnosti vlastníka a to v souladu se stanovami a občanským zákoníkem § 1184.

 7. Začátkem května 2016 se na nástěnkách v domech objeví vývěsky ohledně revize plynových rozvodů a spotřebičů i zaslepení ve vašich bytech.

  Dne 17. 5. (úterý)
  od 16.00 hodin Pejevové 3129/20
  od 16.45 hodin Pejevové 3130/22
  od 17.30 hodin Pejevové 3131/24

  Dne 19. 5. (čtvrtek)
  od 16.00 hodin Pejevové 3132/26
  od 16.45 hodin Pejevové 3133/28
  od 17.30 hodin Pejevové 3134/30

Přejeme krásné jaro 2016

Představenstvo BD Šestka, duben 2016