Monthly Archive: November 2018

Hlasování per rollam o příkazní smlouvě se společností JiViŠ

Vážení družstevníci,

hlasování per rollam (bez zasedání) o uzavření příkazní smlouvy se společností JiViŠ bylo ukončeno v úterý 20.11.2018. Výsledek hlasování o usnesení “Členové BD Šestka souhlasí s tím, aby Představenstvo BD Šestka vystupovalo v hlasování SVJ o uzavření Příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu mezi Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 24658995 a společností JiViŠ, s.r.o. se sídlem Poděbradská 489/116, 198 00 Praha 9, IČO 26750805 s pověřením PRO uzavření této smlouvy.” je následující:

Pokračovat ve čtení…