Monthly Archive: September 2020

Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 6.10.2019 od 18:00 hodin v prostorách restaurace Sázava bar, Rilská 3174, Praha 4, Modřany (mapa).

 Program:

  1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, ohlášení pořadu shromáždění
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření SVJ v roce 2019
  3. Projednání a schválení výplaty výnosů z pronájmu společných prostor SVJ za rok 2019
  4. Zpráva Kontrolní Komise společenství
  5. Projednání a schválení úpravy stanov SVJ – změna článek 9, odstavec 2
  6. Volba členů Kontrolní komise
  7. Seznámení s výsledky stavebního auditu
  8. Plán oprav, modernizace a rekonstrukcí pro rok 2021
  9. Diskuze
  10. Závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Předsedy a zde.

Předseda Společenství vlastníků – v Praze dne 8.9.2020