Monthly Archive: March 2018

Zprávy z preventivní požární prohlídky

Zprávy z preventivní požární prohlídky našeho domu, provedené v lednu 2018.

Vchod 3129 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3129 [PDF, 100 kB]

Vchod 3130 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3130 [PDF, 100 kB]

Vchod 3131 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3131 [PDF, 105 kB]

Vchod 3132 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3132 [PDF, 104 kB]

Vchod 3133 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3133 [PDF, 107 kB]

Vchod 3134 – Zápis z preventivní požární prohlídky 3134 [PDF, 103 kB]

Fotodokumentace [ZIP, 205 MB]

Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda SVJ svolává shromáždění Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany, které se bude konat dne 9.dubna 2018 od 18.00 hodin v jídelně Základní školy Rakovského 3136, Praha 4 – Modřany.

Program:

  • Zahájení, volba předsedy zasedání a zapisovatele
  • Ohlášení pořadu shromáždění
  • Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2017
  • Využívání společných prostor – dodržování stanov
  • Informace o stavu půjčky Bytového družstva Šestka – člena Společenství a o stavu odděleného účtování BD a SVJ
  • Plán oprav, modernizace a rekonstrukce pro rok 2018
  • Projednání výkladu obsahu Mandátní smlouvy z roku 2011 uzavřené mezi Bytovým družstvem Šestka a Společenstvím vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
  • Odvolání a volba členů volených orgánů společenství
  • Diskuze

– prezence bude zahájena 15 minut před zahájením jednání
– dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři předsedy

Předseda společenství vlastníků – BD Šestka

19.3.2018