Monthly Archive: October 2018

Hlasování per rollam o příkazní smlouvě s SBD Pokrok

Vážení družstevníci,

hlasování per rollam (bez zasedání) o uzavření příkazní smlouvy s SBD Pokrok bylo ukončeno v pátek 12.10.2018. Výsledek hlasování o usnesení “Členové BD Šestka souhlasí s tím, aby Představenstvo BD Šestka vystupovalo v hlasování SVJ o uzavření Příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu mezi Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 24658995 a Stavebním bytovým družstvem Pokrok se sídlem Kolárova 157/18, Praha 8, IČO 00034398 s pověřením PRO uzavření této smlouvy.” je následující:

Pokračovat ve čtení…