Monthly Archive: November 2020

SVJ – výsledky hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

dne 10.10.2020 jste byli osloveni k hlasování per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o usneseních, která byla plánována na shromáždění vlastníků.

Nyní předkládáme výsledky hlasování:

Celkem oslovených (celkový počet podílů): 68 688
Odevzdaných odpovědí: 55 359 podílů (80,59%)

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, aby výnosy z pronájmu společných prostor byly vyplaceny jednotlivým členům SVJ.
Hlasování: pro 54 567 podílů (79,44%) – usnesení BYLO schváleno, výnosu budou členům SVJ vyplaceny v následujících dnech.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s navrženou změnou stanov SVJ, kdy se v článku 9, odstavec 2 vypouští slovní spojení „pouze člen společenství“.
Hlasování: pro 14 397 podílů (20,96%) – usnesení NEBYLO schváleno, změna stanov nebude provedena.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, aby se členem kontrolní komise stal:
VH – hlasů pro: 48 727,5 podílů (70,94%)
FZ – hlasů pro: 47 566,5 podílů (69,25%)
MCh – hlasů pro: 44 703 podílů (65,08%)

Novým členem kontrolní komise byl zvolen VH.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, že oprava zvonků (domácího elektronického vrátného) proběhne postupně tak, že jako první bude oprava provedena ve vchodě 3131 dle nabídky firmy Luxoprofi za cenu 106 928 Kč.
Hlasování: pro 44 505 podílů (64,79%) – usnesení BYLO schváleno, oprava zvonků proběhne ve vchodě 3131 během prosince 2020 a ledna 2021.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ pověřuje předsedu SVJ, aby pokračoval v přípravě změny způsobu otápění a ohřívání TUV v našem objektu a aby zorganizoval samostatnou schůzi, kde bude nový systém otopu a ohřevu představen členům SVJ firmou AC Heating.
Hlasování: pro 46 485 podílů (67,68%) – usnesení BYLO schváleno, předseda SVJ bude pokračovat v přípravě a zorganizuje schůzi, až to bude možné.

Podrobnosti o hlasování per rollam jsou k dispozici u předsedy SVJ – e-mail info@bdsestka.cz.