Category: per rollam

Výsledky hlasování o plánu a rozpočtu na rok 2021

Vážení členové SVJ,

dne 18.2.2021 jste byli osloveni k hlasování per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o plánu správy, oprav, modernizací a rekonstrukcí pro rok 2021 a souvisejícím rozpočtu na rok 2021.

Nyní předkládáme výsledky hlasování:

Celkem oslovených (celkový počet podílů): 68 688
Odevzdaných odpovědí: 49 041 podílů (71,4%)


Návrh usnesení:

Shromáždění SVJ souhlasí s předloženým plánem správy, oprav, modernizací a rekonstrukcí v roce 2021 a s předloženým rozpočtem akcí na rok 2021.

Hlasování: pro 45 720 podílů (66,6%) – usnesení BYLO schváleno, v tomto roce budou realizovány plánované akce v rámci schváleného rozpočtu.

Všechny podklady jsou k dispozici na vyžádání u Předsedy SVJ – svj@pejevove.cz. Informace o plánu a rozpočtu jsou zde: https://bit.ly/2OPTYFo.

V Praze dne 22.3.2021

Předseda SVJ – BD Šestka

Hlasování per rollam – plán a rozpočet na rok 2021

Vážení členové SVJ,

do vašich poštovních a/nebo e-mailových schránek jsme dnes doručili podklady pro hlasování per rollam, jakožto náhradu za shromáždění formou zasedání, které v této době není možné realizovat.

Předmětem hlasování je plán akcí na rok 2021 a související rozpočet. Navržené usnesení je pouze jedno a najdete ho na 4. straně podkladů. U usnesení prosíme o vyplnění “souhlasím”, či “nesouhlasím”, jméno, vchod/byt, datum a podpis. Takto zaznamenané hlasování můžete buď vhodit papírově do schránky Předsedy SVJ (BD Šestka) ve vchodě 3129, nebo naskenovat/vyfotit a poslat na svj@pejevove.cz nejpozději do 21.3.2021.

V případě jakýchkoliv dotazů k hlasování per rollam jsme k dispozici na výše uvedené e-mailové adrese. Podklady jsou elektronicky k dispozici též zde: https://bit.ly/2OPTYFo.

Předseda SVJ – v Praze dne 18.2.2021

SVJ – výsledky hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

dne 10.10.2020 jste byli osloveni k hlasování per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o usneseních, která byla plánována na shromáždění vlastníků.

Nyní předkládáme výsledky hlasování:

Celkem oslovených (celkový počet podílů): 68 688
Odevzdaných odpovědí: 55 359 podílů (80,59%)

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, aby výnosy z pronájmu společných prostor byly vyplaceny jednotlivým členům SVJ.
Hlasování: pro 54 567 podílů (79,44%) – usnesení BYLO schváleno, výnosu budou členům SVJ vyplaceny v následujících dnech.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s navrženou změnou stanov SVJ, kdy se v článku 9, odstavec 2 vypouští slovní spojení „pouze člen společenství“.
Hlasování: pro 14 397 podílů (20,96%) – usnesení NEBYLO schváleno, změna stanov nebude provedena.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, aby se členem kontrolní komise stal:
VH – hlasů pro: 48 727,5 podílů (70,94%)
FZ – hlasů pro: 47 566,5 podílů (69,25%)
MCh – hlasů pro: 44 703 podílů (65,08%)

Novým členem kontrolní komise byl zvolen VH.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, že oprava zvonků (domácího elektronického vrátného) proběhne postupně tak, že jako první bude oprava provedena ve vchodě 3131 dle nabídky firmy Luxoprofi za cenu 106 928 Kč.
Hlasování: pro 44 505 podílů (64,79%) – usnesení BYLO schváleno, oprava zvonků proběhne ve vchodě 3131 během prosince 2020 a ledna 2021.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ pověřuje předsedu SVJ, aby pokračoval v přípravě změny způsobu otápění a ohřívání TUV v našem objektu a aby zorganizoval samostatnou schůzi, kde bude nový systém otopu a ohřevu představen členům SVJ firmou AC Heating.
Hlasování: pro 46 485 podílů (67,68%) – usnesení BYLO schváleno, předseda SVJ bude pokračovat v přípravě a zorganizuje schůzi, až to bude možné.

Podrobnosti o hlasování per rollam jsou k dispozici u předsedy SVJ – e-mail info@bdsestka.cz.

SVJ – hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

do vašich poštovních a/nebo e-mailových schránek jsme dnes doručili podklady pro hlasování per rollam, jakožto náhradu za Shormáždění formou zasedání, které v této době není možné realizovat.

V podkladech najdete jednotlivá témata podle původní pozvánky na Shromáždění s návrhy usnesení. U těchto usnesení prosíme o vyplnění “souhlasím”, či “nesouhlasím” a dole na stránce o jméno, vchod/byt, datum a podpis. Takto zaznamenané hlasování můžete buď vhodit papírově do schránky Předsedy (BD Šestka) ve vchodě 3129, nebo naskenovat/vyfotit a poslat na info@bdsestka.cz nejpozději do 10.11.2020.

V případě jakýchkoliv dotazů k hlasování per rollam jsme k dispozici na téže e-mailové adrese.

Předseda Společenství vlastníků – v Praze dne 10.10.2020

Shromáždění SVJ zrušeno

Vážení členové SVJ,

vzhledem k současné celospolečenské situaci a vládnímu krizovému opatření ze dne 30.9.2020 není možné konání naplánovaného Shromáždění SVJ dne 6.10.2020. Členů SVJ je přes 60, což přesahuje limity stanovené opatřením i pro venkovní shromáždění. Proto je Shromáždění SVJ formou zasedání zrušeno.

Abychom dále nezdržovali rozhodnutí v záležitostech, které potřebujeme rozhodnout z pohledu fungování SVJ, rozhodli jsme se provést shromáždění mimo zasedání, čili per rollam. Během následujícího týdne připravíme podklady, které vám vložíme do schránky i s instrukcemi jak postupovat.

Prosíme všechny, kteří si přejí dostat podklady pro rozhodování per rollam elektronicky, aby nám dali vědět co nejdříve na info@bdsestka.cz.

Předseda Společenství vlastníků – v Praze dne 4.10.2020