Monthly Archive: March 2021

Výsledky hlasování o plánu a rozpočtu na rok 2021

Vážení členové SVJ,

dne 18.2.2021 jste byli osloveni k hlasování per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o plánu správy, oprav, modernizací a rekonstrukcí pro rok 2021 a souvisejícím rozpočtu na rok 2021.

Nyní předkládáme výsledky hlasování:

Celkem oslovených (celkový počet podílů): 68 688
Odevzdaných odpovědí: 49 041 podílů (71,4%)


Návrh usnesení:

Shromáždění SVJ souhlasí s předloženým plánem správy, oprav, modernizací a rekonstrukcí v roce 2021 a s předloženým rozpočtem akcí na rok 2021.

Hlasování: pro 45 720 podílů (66,6%) – usnesení BYLO schváleno, v tomto roce budou realizovány plánované akce v rámci schváleného rozpočtu.

Všechny podklady jsou k dispozici na vyžádání u Předsedy SVJ – svj@pejevove.cz. Informace o plánu a rozpočtu jsou zde: https://bit.ly/2OPTYFo.

V Praze dne 22.3.2021

Předseda SVJ – BD Šestka