Monthly Archive: April 2017

Zpravodaj duben 2017

Pro všechny členy Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
a
pro členy Bytového družstva Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4

Tento zpravodaj vznikl na základě dopisu ze dne 28. 2. 2017, zaslaného na adresu Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4, se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, začátkem března tohoto roku, manželi Kateřinou a Martinem Nečasovými, Pejevové 3129, Janem Rybákem, Pejevové 3132/26, Kamilem Tučkem, Pejevové 3132/26, Petrou Cvejnovou, Pejevové 3132/26, Rudolfem Říhou, Pejevové 3131/24, Silvií Čížkovou, Pejevové 3134/30, Jenem Vyskočilem, Pejevové 3133/28 a Petrou Harrisovou, Pejevové 3133/28. A protože se týká všech, měli byste být vy všichni s obsahem dopisu seznámeni. Zvolili jsme tedy osvědčenou formu zpravodaje, který bude tentokrát vložen všem do listovních schránek v listinné podobě, bude zveřejněn na nástěnkách určených k informacím pro vás a bude také zveřejněn na webových stránkách BD Šestka. Pokračovat ve čtení…