Bude přistaven kontejner

Ve středu 26. června 2024 od 16h bude přistaven velkoobjemový kontejner před vchodem Pejevové 3129. Můžete jej využít na vyhození dlouho odložených a nepoužívaných věcí odložených ve společných prostorách na chdobách u sklepů. Odvoz kontejneru je naplánován na čtvrtek 27.června v 10h. Pokud nebudete moci věci sami vyhodit, připravte je před vrata bývalé teplárny (vchod 3132). Co zůstane ve společných prostorách, bude odstraněno.

Mytí oken

Vážení sousedé,

ve dnech 24.5. až 26.5.2024 bude probíhat mytí oken na chodbách ve všech vchodech. Prosíme o vyklizení parapetů, aby bylo možné okna otevírat a umýt, nejpozději do středy 22.5.2024.

Děkujeme!

Předseda SVJ

Vyúčtování za rok 2023

Vážení členové SVJ, vyúčtování nákladů a služeb za rok 2023 je dokončeno. V těchto dnech jsme jej vhodli do schránek všem, kteří mají přeplatek. V případě nedoplatku vás budeme kontaktovat osobně a předáme vyúčtování proti podpisu.

Předseda SVJ

Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 18.3.2024 od 18:00 hodin v budově OD Modřany, Sofijské nám. 3400/6, Praha 12, ve výstavních prostorách v druhém patře (mapa).

Program shromáždění:

  1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, ohlášení pořadu shromáždění
  2. Výroční zpráva o činnosti SVJ za rok 2023 a návrh plánu a rozpočtu na rok 2024
  3. Diskuze, závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí zde.

Pokud se nemůžete dostavit osobně, prosíme, využijte možnosti plných mocí – formulář je dostupný v sekci Dokumenty ke stažení.

Předseda Společenství vlastníků – BD Šestka – v Praze dne 26.2.2024

Termíny odečtů vody a tepla 2024

Odečet spotřeby tepla a vody v našich bytech proběhne v lednu 2024 a to v těchto termínech:

dům 3134 dne 16.1.2024 17.00 až 18.30 hodin

dům 3133 dne 16.1.2024 18.30 až 20.00 hodin

dům 3132 dne 17.1.2024 17.00 až 18.30 hodin

dům 3131 dne 17.1.2024 18.30 až 20.00 hodin

dům 3130 dne 18.1.2024 17.00 až 18.30 hodin

dům 3129 dne 18.1.2024 18.30 až 20.00 hodin

Nemůžete-li v příslušném termínu byt zpřístupnit pro odečet, dejte nám vědět na svj@pejevove.cz.

Odstávka teplé vody

Pražská teplárenská informuje, že z důvodu nenadálé situace bude v našem domě probíhat odstávka teplé vody dnes (24.11.2023) do 23:00.

Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 20.11.2023 od 18:00 hodin v budově OD Modřany, Sofijské nám. 3400/6, Praha 12, ve výstavních prostorách v druhém patře (mapa).

Program:

  1. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele, schválení programu
  2. Zpráva o činnosti kontrolní komise SVJ od listopadu 2022 do listopadu 2023
  3. Informace o výsledku hospodaření a schválení účetní závěrky za rok 2022
  4. Diskuze, závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Předsedy a zde.

V případě, že se nemůžete jednání osobně zúčastnit, prosíme, využijte možnosti plných mocí v maximální možné míře – formulář je k dispozici zde.

Předseda Společenství vlastníků – BD Šestka – v Praze dne 30.11.2023