Category: odstávka

Odstávka teplé vody

Pražská teplárenská informuje, že z důvodu nenadálé situace bude v našem domě probíhat odstávka teplé vody dnes (24.11.2023) do 23:00.

Odstávka tepla – havárie

Vážení sousedé, podle aktuálních informací Pražské teplárenské, a.s. došlo k havárii PTV DN 350 v ulici Botevova. Z důvodu této havárie je nahlášena odstávka tepla v našem domě, což znamená především to, že neteče teplá voda. PTAS odhaduje, že havárie bude odstraněna do dnešního večera.

Předseda SVJ – BD Šestka

Výměna výměníku

Dne 13.9.2016 byly zahájeny práce na změně technologie ohřevu teplé vody a to jak vody užitkové, tak vody pro ústřední topení.

Dodávka teplé užitkové vody bude přerušena až v okamžiku napojování nového systému kolem 25.9.2016 maximálně na 4 hodiny. Budete včas informováni.

Nyní je však nutné, aby všichni, kdo mají ve svých sklepních kójích uzávěry stoupaček pro ústřední topení, umožnili uzavření těchto ventilů, aby nebyla vypuštěna voda ze všech radiátorů v celém objektu. Ventily můžete uzavřít sami. Uzavírání ventilů ve společných prostorách bude probíhat ve čtvrtek dne 15.9.2016 mezi 9 – 11 hodinou panem Caithamelem, se kterým se můžete domluvit, že ventily ve všem sklepu uzavře. Informace  byla všem zaslána mailovou adresou, avšak část se jich vrátila nedoručena. A protože si mezi sebou měníte sklepní koje, je nutné, aby se tato informace dostala ke všem, kterých se to týká, kteří mají ventily na stoupačkách topení ve sklepní kóji.

Ventily musí být uzavřeny nejpozději do 15.9.2016 do 24.00 hodin.

Všichni nezapomeňte ve svých bytech otevřít ventily na topení na maximum, aby voda v otopném systému mohla volně do radiátorů přitékat a odtékat a nedošlo k nežádoucímu zavzdušnění.

Za SVJ – BD Šestka – 13.9.2016