Category: pozvánka

Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 6.10.2019 od 18:00 hodin v prostorách restaurace Sázava bar, Rilská 3174, Praha 4, Modřany (mapa).

 Program:

 1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, ohlášení pořadu shromáždění
 2. Zpráva o činnosti a hospodaření SVJ v roce 2019
 3. Projednání a schválení výplaty výnosů z pronájmu společných prostor SVJ za rok 2019
 4. Zpráva Kontrolní Komise společenství
 5. Projednání a schválení úpravy stanov SVJ – změna článek 9, odstavec 2
 6. Volba členů Kontrolní komise
 7. Seznámení s výsledky stavebního auditu
 8. Plán oprav, modernizace a rekonstrukcí pro rok 2021
 9. Diskuze
 10. Závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Předsedy a zde.

Předseda Společenství vlastníků – v Praze dne 8.9.2020

Pozvánka na Shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 29.11.2019 od 17:30 hodin v prostorách bývalého výměníku, Pejevové 3133, Praha 4

 

Program:

 1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, ohlášení pořadu shromáždění
 2. Informace o stavu úvěru Bytového družstva Šestka
 3. Informace o novém rozpisu záloh pro rok 2020
 4. Plán oprav, modernizace a rekonstrukce pro rok 2020
 5. Diskuze, závěr

 

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Předsedy.

 

Předseda Společenství vlastníků – BD Šestka – v Praze dne 8.11.2019

Pozvánka na Shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 23.4.2019 od 17:30 hodin v jídelně Základní školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

 1. Zahájení a volba předsedy zasedání a zapisovatele
 2. Ohlášení pořadu Shromáždění
 3. Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2018 a projednání způsobu vypořádání zisku  za rok 2018 jednotlivých členů Společenství
 4. Zpráva Kontrolní komise Společenství
 5. Informace o stavu půjčky Bytového družstva Šestka – člena Společenství
 6. Plán oprav, modernizace a rekonstrukcí pro rok 2019
 7. Projednání výše odměny Předsedy Společenství
 8. Projednání úpravy vzrostlé zeleně v těsné blízkosti domu, případné odsouhlasení kácení stromů a jejich náhrada výsadbou nových stromů na vhodnější místa
 9. Projednání aktuálního stavu domácího dodozumívacího zarízení a odsouhlasení finančního limitu na jeho opravu a modernizaci
 10. Diskuze
 11. Závěr

Registrace účastníků Shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před začátkem jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k náhlednutí v kanceláři Předsedy.

Předseda Společenství vlastníků – BD Šestka – v Praze dne 2.4.2019

Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda SVJ svolává shromáždění Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany, které se bude konat dne 9.dubna 2018 od 18.00 hodin v jídelně Základní školy Rakovského 3136, Praha 4 – Modřany.

Program:

 • Zahájení, volba předsedy zasedání a zapisovatele
 • Ohlášení pořadu shromáždění
 • Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2017
 • Využívání společných prostor – dodržování stanov
 • Informace o stavu půjčky Bytového družstva Šestka – člena Společenství a o stavu odděleného účtování BD a SVJ
 • Plán oprav, modernizace a rekonstrukce pro rok 2018
 • Projednání výkladu obsahu Mandátní smlouvy z roku 2011 uzavřené mezi Bytovým družstvem Šestka a Společenstvím vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
 • Odvolání a volba členů volených orgánů společenství
 • Diskuze

– prezence bude zahájena 15 minut před zahájením jednání
– dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři předsedy

Předseda společenství vlastníků – BD Šestka

19.3.2018

Pozvánka na schůzi SVJ

 

Pozvánka na schůzi shromáždění

Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠESTKA SE SÍDLEM PEJEVOVÉ 3129, PRAHA 4, IČO 25735314, SVOLÁVÁ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, KTERÉ SE KONÁ DNE 12. 6. 2017 OD 19.00 HODIN V MÍSTNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY RAKOVSKÉHO 3136, PRAHA – MODŘANY

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ:

 • ZAHÁJENÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE
 • VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU
 • ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
 • VYUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR V OBJEKTU
 • SMLOUVA O PRONÁJMU POZEMKŮ V OKOLÍ DOMU
 • NÁKUP A INSTALACE PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
 • PLÁN OPRAV
 • NOVÝ ROZPIS PLATEB ZA SLUŽBY
 • VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE
 • DISKUZE
 • ZÁVĚR

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ SHROMÁŽDĚNÍ NA PRESENČNÍ LISTINĚ BUDE ZAHÁJENA  15 MINUT ŘED ZAHÁJENÍM SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K PROJEDNÁVÁNÍ JSOU ULOŽENY V KANCELÁŘI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNIKŮ K NAHLÉDNUTÍ.

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ  – V PRAZE DNE 21..5.2017