Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 29.11.2021 od 18:00 hodin v budově OD Modřany, Sofijské nám. 3400/6, Praha 12 (mapa), ve výstavních prostorách v druhém patře.

Program:

  1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, ohlášení pořadu shromáždění
  2. Informace o výsledku hospodaření a schválení účetní závěrky za rok 2020
  3. Diskuze, závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Předsedy, nebo zde.

Vzhledem k aktuálně platným nařízením v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 bude u každého účastníka členské schůze vyžadováno potvrzení o:

  • negativním laboratorním AG testu, ne starším než 24 hodin, nebo
  • negativním PCR testu, ne starším, než 72 hodin, nebo
  • prodělaném onemocnění COVID-19, ne déle než před 90 dny, nebo
  • provedením očkování první dávkou před alespoň 21 dny (u dvoudávkových vakcín), nebo
  • dokončeném očkování před alespoň 14 dny.

Během jednání bude nutné používání chirurgických roušek, nebo respirátorů FFP2 (KN95).

Prosíme, využijte možnosti plných mocí v maximální možné míře – formulář je dostupný zde.

Předseda Společenství vlastníků – BD Šestka – v Praze dne 8.11.2021