Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 29.3.2022 od 18:00 hodin v budově OD Modřany, Sofijské nám. 3400/6, Praha 12, ve výstavních prostorách v druhém patře (mapa).

Program shromáždění:

  1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, ohlášení pořadu shromáždění
  2. Výroční zpráva o činnosti SVJ za rok 2021
  3. Plán činností, rozpočet a zálohy na rok 2022
  4. Volba členů volených orgánů SVJ
  5. Informace o možnostech instalace tepelného čerpadla pro náš dům
  6. Diskuze, závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Předsedy a zde.

Vzhledem k aktuálně platným nařízením v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 bude u každého účastníka členské schůze vyžadováno dodržování aktuálně platných hygienických předpisů

Prosíme, využijte možnosti plných mocí v maximální možné míře – formulář je dostupný na webu Společenství – sekce Dokumenty ke stažení.

Předseda Společenství vlastníků – BD Šestka – v Praze dne 7.3.2022