Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 18.3.2024 od 18:00 hodin v budově OD Modřany, Sofijské nám. 3400/6, Praha 12, ve výstavních prostorách v druhém patře (mapa).

Program shromáždění:

  1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, ohlášení pořadu shromáždění
  2. Výroční zpráva o činnosti SVJ za rok 2023 a návrh plánu a rozpočtu na rok 2024
  3. Diskuze, závěr

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí zde.

Pokud se nemůžete dostavit osobně, prosíme, využijte možnosti plných mocí – formulář je dostupný v sekci Dokumenty ke stažení.

Předseda Společenství vlastníků – BD Šestka – v Praze dne 26.2.2024