Pozvánka na Shromáždění SVJ

Předseda Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany svolává Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 29.11.2019 od 17:30 hodin v prostorách bývalého výměníku, Pejevové 3133, Praha 4

 

Program:

  1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, ohlášení pořadu shromáždění
  2. Informace o stavu úvěru Bytového družstva Šestka
  3. Informace o novém rozpisu záloh pro rok 2020
  4. Plán oprav, modernizace a rekonstrukce pro rok 2020
  5. Diskuze, závěr

 

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním jednání.

Dokumenty připravené k projednávání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Předsedy.

 

Předseda Společenství vlastníků – BD Šestka – v Praze dne 8.11.2019