Category: upozornění

Mytí oken

Vážení sousedé,

ve dnech 24.5. až 26.5.2024 bude probíhat mytí oken na chodbách ve všech vchodech. Prosíme o vyklizení parapetů, aby bylo možné okna otevírat a umýt, nejpozději do středy 22.5.2024.

Děkujeme!

Předseda SVJ

Mytí oken

Vážení sousedé,

ve dnech 12.6. až 14.6.2023 bude probíhat mytí oken na chodbách ve všech vchodech. Prosíme o vyklizení parapetů, aby bylo možné okna otevírat a umýt, nejpozději do neděle 11.6.2023.

Děkujeme!

Předsesa SVJ

Nové předpisy záloh platné od 1.1.2023

Vážení vlastníci,

dnes byly do vašich poštovních schránek předávány nové předpisy záloh platné od 1.1.2023. Výše záloh byla upravena s ohledem na vývoj cen u elektřiny společných prostor a výtahů, vody a tepla.

Upozorňujeme na nutnost případné úpravy trvalého příkazu v bance, pokud platíte tímto způsobem.

Předseda SVJ – v Praze dne 29.12.2022

Mytí oken

Vážení sousedé,

ve dnech 23.5. až 25.5.2022 bude probíhat mytí oken na chodbách ve všech vchodech. Prosíme o vyklizení parapetů, aby bylo možné okna otevírat a umýt, nejpozději do neděle 22.5.2022.

Děkujeme!

Předsesa SVJ

Jarní úklid

Vážení sousedé,

velký jarní úklid v našem domě proběhne od 6. do 13.6.2021.

V rámci úklidu bude provedeno mytí oken na chodbách domů a úklid společných prostor – jak před byty a na chodbách, tak i ve společných sklepních prostorách.

Prosíme vás o spolupráci:

  • nejpozději do 6.6.2021 odstraňte veškeré věci z parapetů oken a z hydrantů, aby bylo možné okna, parapety a hydranty umýt,
  • nejpozději do 13.6.2021 ukliďte/odstraňte předměty ze společných prostor (chodby v patrech, chodby v přízemí, v suterénu a před sklepy).

Dne 14.6.2021 bude přistaven kontejner a všechny předměty, které budou ve společných prostorách v rozporu s požárními předpisy a domovním řádem, budou odvezeny do sběrného dvora.

Předseda SVJ – BD Šestka

Dodržujte hygienická opatření!

Vážení sousedé, v našem domě je (v karanténě) osoba, která byla v poslední době v rizikové oblasti s vysokým výskytem onemocnění COVID-19. Proto pro nás existuje zvýšené riziko nákazy. Prosíme, dodržujte všechna hygienická opatření pro snížení přenosu názkazy (používejte roušky; myjte si ruce a používejte dezinfekci; nesahejte si do očí, nosu, pusy; atd..).

Děkujeme!

Předseda SVJ – BD Šestka

Roušky pro ochranu před šířením infekce

Vážení sousedé, to nejmenší, co můžeme všichni udělat pro snížení rychlosti šíření infekce, (koronavirus SARS-CoV-2) je používání roušek a respirátorů. Máte-li roušky a respirátory k dispozici, používejte je prosím především na veřejných místech, jako jsou obchody, benzinky, atd. – chráníte tak svoje okolí v případě, že jste sami nakaženi a nákaza se u vás ještě neprojevila.

Pokud roušky nemáte, paní Harrisová nás požádala o informování, že roušky pro nás zdarma ušije a pak vám je hodí do schránky. Nemáte-li roušku a chodíte například nakupovat, prosím kontaktujte paní Harrisovou pomocí SMS na čísle 608 860 540 a požádejte ji o ušití roušky. Přestože ušití roušky je zdarma, paní Harrisová uvítá dodání vhodného materiálu, např. bavlněné látky.

Prosím dodržujte základní hygiencká opatření, která nám pomohou zpomalit, nebo zastavit šíření infekce.

Předseda SVJ – BD Šestka.

Termíny odečtů vody a tepla 2019

Odečty spotřeby tepla a vody v našich bytech proběhne v lednu 2019 a to v těchto termínech:

dům 3134 dne 8.1.2019 17.00 až 18.30 hodin

dům 3133 dne 8.1.2019 18.30 až 20.00 hodin

dům 3132 dne 9.1.2019 17.00 až 18.30 hodin

dům 3131 dne 9.1.2019 18.30 až 20.00 hodin

dům 3130 dne 10.1.2019 17.00 až 18.30 hodin

dům 3129 dne 10.1.2019 18.30 až 20.00 hodin

Náhradní termín  byl stanoven na 15.1.2019 v době od 17.00 do 18.30 hodin pro případ, že se vám z vážných důvodů nepodaří zpřístupnit byt v řádném termínu.

Nové předpisy záloh platné od 1.1.2019

Včera, 30.11.2018, byly osobně předávány nové předpisy záloh platné od 1.1.2019. U těch, kteří nebyli doma zastiženi, bude proveden náhradní pokus o předání, nebo bude předpis zaslán e-mailem (po dohodě).

Upozorňujeme na nutnost případné úpravy trvalého příkazu v bance, pokud platíte tímto způsobem.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 1.12.2018

Začátek topné sezony

Vážení odběratelé,

vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na
předpověď počasí na následující dny zahájila Pražská teplárenská dodávky
tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů,
zásobovaných naší společností, zajištěno nejpozději v úterý 25.9.2018.

Bližší informace na: http://bit.ly/ZahajeniTopneSezony2018

Pokračovat ve čtení…