Hlasování per rollam o příkazní smlouvě s SBD Pokrok

Vážení družstevníci,

hlasování per rollam (bez zasedání) o uzavření příkazní smlouvy s SBD Pokrok bylo ukončeno v pátek 12.10.2018. Výsledek hlasování o usnesení “Členové BD Šestka souhlasí s tím, aby Představenstvo BD Šestka vystupovalo v hlasování SVJ o uzavření Příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu mezi Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 24658995 a Stavebním bytovým družstvem Pokrok se sídlem Kolárova 157/18, Praha 8, IČO 00034398 s pověřením PRO uzavření této smlouvy.” je následující:

Celkem bylo osloveno všech 96 členů družstva.
PRO bylo 40 členů družstva.
PROTI bylo 56 členů družstva. Za hlas PROTI je považováno vyjádření NESOUHLASÍM, nebo nedoručení odpovědi do stanoveného data.
Záznam o hlasování.

Znamená to, že výše uvedené usnesení NEBYLO přijato. Proto Představenstvo BD Šestka nemá pověření k tomu, aby v SVJ hlasovalo pro uzavření uvedené příkazní smlouvy.

Další postup v souvislosti se změnou správce pro náš dům, z pohledu BD Šestka, bude projednán na členské schůzi tuto středu 17.10.2018.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 15.10.2018