Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda SVJ svolává shromáždění Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany, které se bude konat dne 9.dubna 2018 od 18.00 hodin v jídelně Základní školy Rakovského 3136, Praha 4 – Modřany.

Program:

  • Zahájení, volba předsedy zasedání a zapisovatele
  • Ohlášení pořadu shromáždění
  • Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2017
  • Využívání společných prostor – dodržování stanov
  • Informace o stavu půjčky Bytového družstva Šestka – člena Společenství a o stavu odděleného účtování BD a SVJ
  • Plán oprav, modernizace a rekonstrukce pro rok 2018
  • Projednání výkladu obsahu Mandátní smlouvy z roku 2011 uzavřené mezi Bytovým družstvem Šestka a Společenstvím vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
  • Odvolání a volba členů volených orgánů společenství
  • Diskuze

– prezence bude zahájena 15 minut před zahájením jednání
– dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři předsedy

Předseda společenství vlastníků – BD Šestka

19.3.2018