Category: schůze

Pozvánka na shromáždění SVJ

Předseda SVJ svolává shromáždění Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany, které se bude konat dne 9.dubna 2018 od 18.00 hodin v jídelně Základní školy Rakovského 3136, Praha 4 – Modřany.

Program:

 • Zahájení, volba předsedy zasedání a zapisovatele
 • Ohlášení pořadu shromáždění
 • Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2017
 • Využívání společných prostor – dodržování stanov
 • Informace o stavu půjčky Bytového družstva Šestka – člena Společenství a o stavu odděleného účtování BD a SVJ
 • Plán oprav, modernizace a rekonstrukce pro rok 2018
 • Projednání výkladu obsahu Mandátní smlouvy z roku 2011 uzavřené mezi Bytovým družstvem Šestka a Společenstvím vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
 • Odvolání a volba členů volených orgánů společenství
 • Diskuze

– prezence bude zahájena 15 minut před zahájením jednání
– dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři předsedy

Předseda společenství vlastníků – BD Šestka

19.3.2018

Pozvánka na schůzi SVJ

 

Pozvánka na schůzi shromáždění

Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠESTKA SE SÍDLEM PEJEVOVÉ 3129, PRAHA 4, IČO 25735314, SVOLÁVÁ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, KTERÉ SE KONÁ DNE 12. 6. 2017 OD 19.00 HODIN V MÍSTNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY RAKOVSKÉHO 3136, PRAHA – MODŘANY

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ:

 • ZAHÁJENÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE
 • VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU
 • ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
 • VYUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR V OBJEKTU
 • SMLOUVA O PRONÁJMU POZEMKŮ V OKOLÍ DOMU
 • NÁKUP A INSTALACE PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
 • PLÁN OPRAV
 • NOVÝ ROZPIS PLATEB ZA SLUŽBY
 • VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE
 • DISKUZE
 • ZÁVĚR

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ SHROMÁŽDĚNÍ NA PRESENČNÍ LISTINĚ BUDE ZAHÁJENA  15 MINUT ŘED ZAHÁJENÍM SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K PROJEDNÁVÁNÍ JSOU ULOŽENY V KANCELÁŘI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNIKŮ K NAHLÉDNUTÍ.

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ  – V PRAZE DNE 21..5.2017

Návrh nových stanov

Vážení členové družstva BD Šestka,  Pejevové 3129 až 3134 , Praha 4-Modřany,

do rukou se vám dostává návrh nových stanov vypracovaných na základě nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.

Na 7. 10. 2014 je od 18.00 hodin v ZŠ Rakovského naplánována členská schůze našeho bytového družstva Šestka za účelem schválení nových stanov. Aby stanovy byly platné, je nutné je schválit při vaší 100% účasti.

Vzhledem k tomu, že je asi pouhým snem se sejít v danou chvíli a v daný den v počtu 105 členů, je možné se na schůzi nechat zastoupit. Současně se stanovami vám předkládáme formulář plné moci.

Pokud se opravdu členské schůze nemůžete osobně zúčastnit, domluvte se s  jiným členem družstva, aby vás na schůzi zastupoval a vyplňte spolu plnou moc

Účast na schůzi opravdu musí být 100%. V presenční listině bude buď váš podpis a nebo bude přiložena vaše plná moc. Průběh schůze a schvalování nových stanov bude ověřovat notář, který bude na schůzi osobně přítomen, kterého musíme zaplatit.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky k návrhu stanov, předejte je písemně do schránky družstva nebo je přímo dejte zástupci představenstva ve vašem vchodu a nebo je předejte rovnou do kanceláře družstva a to nejpozději do 29. 9. 2014, aby se vaše připomínky mohly zapracovat do textu návrhu stanov. Pokud žádné připomínky nepředložíte, budeme to považovat za váš souhlas s navrhovaným textem. Tento postup bude nejsnazší a nejjednoduší abychom nemuseli znovu zvát a platit notáře. Na členské schůzi budeme mít díky vašim případným připomínkám připravený snad konečný návrh textu – jen ho schválit.

Těšíme se na vaši účast  – představenstvo BD Šestka 22.9.2014

Návrh nových stanov: navrh_novych_stanov_2014
Vzor plné moci: plna_moc_schuze_2014