Category: Uncategorized

Návrh nových stanov

Vážení členové družstva BD Šestka,  Pejevové 3129 až 3134 , Praha 4-Modřany,

do rukou se vám dostává návrh nových stanov vypracovaných na základě nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.

Na 7. 10. 2014 je od 18.00 hodin v ZŠ Rakovského naplánována členská schůze našeho bytového družstva Šestka za účelem schválení nových stanov. Aby stanovy byly platné, je nutné je schválit při vaší 100% účasti.

Vzhledem k tomu, že je asi pouhým snem se sejít v danou chvíli a v daný den v počtu 105 členů, je možné se na schůzi nechat zastoupit. Současně se stanovami vám předkládáme formulář plné moci.

Pokud se opravdu členské schůze nemůžete osobně zúčastnit, domluvte se s  jiným členem družstva, aby vás na schůzi zastupoval a vyplňte spolu plnou moc

Účast na schůzi opravdu musí být 100%. V presenční listině bude buď váš podpis a nebo bude přiložena vaše plná moc. Průběh schůze a schvalování nových stanov bude ověřovat notář, který bude na schůzi osobně přítomen, kterého musíme zaplatit.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky k návrhu stanov, předejte je písemně do schránky družstva nebo je přímo dejte zástupci představenstva ve vašem vchodu a nebo je předejte rovnou do kanceláře družstva a to nejpozději do 29. 9. 2014, aby se vaše připomínky mohly zapracovat do textu návrhu stanov. Pokud žádné připomínky nepředložíte, budeme to považovat za váš souhlas s navrhovaným textem. Tento postup bude nejsnazší a nejjednoduší abychom nemuseli znovu zvát a platit notáře. Na členské schůzi budeme mít díky vašim případným připomínkám připravený snad konečný návrh textu – jen ho schválit.

Těšíme se na vaši účast  – představenstvo BD Šestka 22.9.2014

Návrh nových stanov: navrh_novych_stanov_2014
Vzor plné moci: plna_moc_schuze_2014