Pozvánka na schůzi SVJ

 

Pozvánka na schůzi shromáždění

Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠESTKA SE SÍDLEM PEJEVOVÉ 3129, PRAHA 4, IČO 25735314, SVOLÁVÁ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, KTERÉ SE KONÁ DNE 12. 6. 2017 OD 19.00 HODIN V MÍSTNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY RAKOVSKÉHO 3136, PRAHA – MODŘANY

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ:

 • ZAHÁJENÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE
 • VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU
 • ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
 • VYUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR V OBJEKTU
 • SMLOUVA O PRONÁJMU POZEMKŮ V OKOLÍ DOMU
 • NÁKUP A INSTALACE PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
 • PLÁN OPRAV
 • NOVÝ ROZPIS PLATEB ZA SLUŽBY
 • VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE
 • DISKUZE
 • ZÁVĚR

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ SHROMÁŽDĚNÍ NA PRESENČNÍ LISTINĚ BUDE ZAHÁJENA  15 MINUT ŘED ZAHÁJENÍM SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K PROJEDNÁVÁNÍ JSOU ULOŽENY V KANCELÁŘI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNIKŮ K NAHLÉDNUTÍ.

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ  – V PRAZE DNE 21..5.2017