Hlasování per rollam o příkazní smlouvě se společností JiViŠ

Vážení družstevníci,

hlasování per rollam (bez zasedání) o uzavření příkazní smlouvy se společností JiViŠ bylo ukončeno v úterý 20.11.2018. Výsledek hlasování o usnesení “Členové BD Šestka souhlasí s tím, aby Představenstvo BD Šestka vystupovalo v hlasování SVJ o uzavření Příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu mezi Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 24658995 a společností JiViŠ, s.r.o. se sídlem Poděbradská 489/116, 198 00 Praha 9, IČO 26750805 s pověřením PRO uzavření této smlouvy.” je následující:

Celkem bylo osloveno všech 96 členů družstva.
PRO bylo 40 členů družstva.
PROTI bylo 55 členů družstva. Za hlas PROTI je považováno vyjádření NESOUHLASÍM, nebo nedoručení odpovědi do stanoveného data.
Záznam o hlasování.

Znamená to, že výše uvedené usnesení NEBYLO přijato. Proto Představenstvo BD Šestka nemá pověření k tomu, aby v SVJ hlasovalo pro uzavření uvedené příkazní smlouvy.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 23.11.2018