Author: admin

Termíny modernizace domovních telefonů

Vážení vlastníci,

v  termínu od 15.9. do 10.11.2021 bude probíhat modernizace domovních telefonů a instalace bezklíčového otevírání dveří ve všech vchodech.

V bytech začne montáž domácích telefonů a výměna kabeláže dne 5.10.2021.

Předpokládané termíny instalací v jednotlivých vchodech jsou:

Vchod 3129 – 5.10.-8.10.2021
Vchod 3130 – 11.10.-14.10.2021
Vchod 3131 – 15.10.-20.10.2021
Vchod 3132 – 21.10.-26.10.2021
Vchod 3133 – 27.10.-1.11.2021
Vchod 3134  – 2.11.-5.11.2021

Termíny pro jednotlivé byty budou upřesněny přibližně 7 kalendářních dní předem.

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za případná omezení v době výstavby.

APsystem s.r.o.

Ladislav Kyndl
stavbyvedoucí

Zpravodaj duben 2017

Pro všechny členy Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
a
pro členy Bytového družstva Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4

Tento zpravodaj vznikl na základě dopisu ze dne 28. 2. 2017, zaslaného na adresu Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4, se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, začátkem března tohoto roku, manželi Kateřinou a Martinem Nečasovými, Pejevové 3129, Janem Rybákem, Pejevové 3132/26, Kamilem Tučkem, Pejevové 3132/26, Petrou Cvejnovou, Pejevové 3132/26, Rudolfem Říhou, Pejevové 3131/24, Silvií Čížkovou, Pejevové 3134/30, Jenem Vyskočilem, Pejevové 3133/28 a Petrou Harrisovou, Pejevové 3133/28. A protože se týká všech, měli byste být vy všichni s obsahem dopisu seznámeni. Zvolili jsme tedy osvědčenou formu zpravodaje, který bude tentokrát vložen všem do listovních schránek v listinné podobě, bude zveřejněn na nástěnkách určených k informacím pro vás a bude také zveřejněn na webových stránkách BD Šestka. Pokračovat ve čtení…

Odečty tepla a teplé vody za rok 2017

Odečty spotřeby tepla a teplé vody za rok 2017 budou prováděny dle rozpisu ve dnech 17.,18. a 19. ledna a to:

Pejevové 3129 – 19. 1. 2017 od 17.30 do 19.00 hodin

Pejevové 3130 – 19. 1. 2017 od 16.00 do 17.30 hodin

Pejevové 3131 – 18. 1. 2017 od 17.30 do 19.00 hodin

Pejevové 3132 – 18. 1. 2017 od 16.00 do 17.30 hodin

Pejevové 3133 – 17. 1. 2017  od 17.30 do 19.00 hodin

Pejevové 3134 – 17. 1. 2017 od 16.00 do 17.30 hodin

 

 

 

 

 

Topení a teplá voda

O víkendu 1. 10. 1016 propojily Pražské teplárny nová a původní potrubí, abychom zase mohli topit. Nyní je nutné:

  1. Mít regulační ventily – kohouty na topení – nastavené na číslo 5 – aby vzduch i voda mohla volně cirkulovat ve všech radiátorech a přívodním potrubí.
  2. Prosíme všechny ty, kteří uzavřeli kohouty – objímky – na přívodním potrubí – stoupačkách – ve svých sklepích, aby je opět otevřeli – voda tak začne opět v radiátorech cirkulovat. Všem děkujeme za obětavou spolupráci a pomo
  3. Prosíme všechny obyvatele bytů v 5 patrech, aby začali v pondělí, dne 3. 10. 1016 od 19.00 hodin radiátory odvzdušňovat.Pokud budete mít jakýkoliv problém s odvzdušňovacími ventily, obraťte se na zástupce představenstva ve vašem vchodu.Odvzdušňování provádějte pomalu, vždy maximálně 1 minutu a pak nejdříve za 15 minut odvzdušňování opakujte. Nový systém pracuje jinak než původní a kontroluje tlak v systému každých cca 15 minut a dopouští vodu. Takže vy odvzdušníte a teprve za nějakou dobu bude voda doplněna. Vzhledem k tomu, že je v objektu 60 stoupaček a každý bude odvzdušňovat v jinou dobu, nechte vždy časovou prodlevu na to, aby nově nainstalovaný systém vytápění mohl zareagovat.
  4. Od 10. 10. 2016 bude vyvěšena na nástěnce tabulka na vaše připomínky, jak u vás funguje topení. Do té doby je třeba mít otevřené regulační ventily na stupeň 5. Z přehledné tabulky zjistíme, jak fungují všechny radiátory a pokud bude vše v pořádku, budete pak každý topit dle svých požadavků.
  5. Připomínáme všem, že pro novou topnou sezonu, která právě u nás právě začíná, je v platnosti nový způsob úhrady za odebrané teplo, který byl důkladně popsán v posledním zpravodaji. Nebudou již platit pokuty za nízký odběr tepla, protože podle platných předpisů, bude automaticky při nízkém odběru hrazena částka pouze o 20% nižší, než bude průměr za celkově odebrané teplo v domě. Ten, kdo bude odebírat velké množství tepla, bude hradit celou odebranou částku. Odebrané množství již nebude snižováno a srovnáváno s průměrem.
  6. Poslední novinkou Pražské teplárenské a nového systému vytápění je, že voda pro radiátory bude ohřívána v závislosti na teplotě v okolí našeho domu. Proto se může stát, že teplota radiátorů bude reagovat na otevření regulačních ventilů jinak, než jsme byli doposud zvyklí.
  7. Doufáme, že vše společně zvládneme a s novým systémem ohřevu vody, jak pro teplou vodu, tak pro otápění, nebude problém. První vaše ohlasy jsou kladné. Teplá voda po napojení na nový systém teče mnohem dříve – bez prodlevy. Pouze jedna stoupačka u garsonek byla zavzdušněná. Snad to bude stejné i u topení.

Představenstvo BD Šestka – 2. 10. 2016

Výměna výměníku

Dne 13.9.2016 byly zahájeny práce na změně technologie ohřevu teplé vody a to jak vody užitkové, tak vody pro ústřední topení.

Dodávka teplé užitkové vody bude přerušena až v okamžiku napojování nového systému kolem 25.9.2016 maximálně na 4 hodiny. Budete včas informováni.

Nyní je však nutné, aby všichni, kdo mají ve svých sklepních kójích uzávěry stoupaček pro ústřední topení, umožnili uzavření těchto ventilů, aby nebyla vypuštěna voda ze všech radiátorů v celém objektu. Ventily můžete uzavřít sami. Uzavírání ventilů ve společných prostorách bude probíhat ve čtvrtek dne 15.9.2016 mezi 9 – 11 hodinou panem Caithamelem, se kterým se můžete domluvit, že ventily ve všem sklepu uzavře. Informace  byla všem zaslána mailovou adresou, avšak část se jich vrátila nedoručena. A protože si mezi sebou měníte sklepní koje, je nutné, aby se tato informace dostala ke všem, kterých se to týká, kteří mají ventily na stoupačkách topení ve sklepní kóji.

Ventily musí být uzavřeny nejpozději do 15.9.2016 do 24.00 hodin.

Všichni nezapomeňte ve svých bytech otevřít ventily na topení na maximum, aby voda v otopném systému mohla volně do radiátorů přitékat a odtékat a nedošlo k nežádoucímu zavzdušnění.

Za SVJ – BD Šestka – 13.9.2016

Bude přistaven kontejner

Dne 28. května 2016 od 7.00 do 17.00 hodin bude přistaven velkoobjemový kontejner před vchodem  Pejevové 3129.

Můžete jej využít na vyhození dlouho odložených a nepoužívaných věcí na chodbách sklepů nebo před byty. Můžete jej využít i na vyhození věcí ze sklepů podle míry zaplnění.

Představenstvo BD Šestka – v Praze 23.5.2016