Termíny odečtů vody a tepla 2016

Odečty spotřeby tepla a teplé vody za rok 2015 budou prováděny dle rozpisu ve dnech 5., 6., a 7. Ledna 2016 a to:

Pejevové 3134 – 5. 1. 2015 od 16.00 do 17.30 hodin

Pejevové 3133 – 5. 1. 2015  od 17.30 do 19.00 hodin

Pejevové 3132 – 6. 1. 2015 od 16.00 do 17.30 hodin

Pejevové 3131 – 6. 1. 2015 od 17.30 do 19.00 hodin

Pejevové 3130 – 7. 1. 2015 od 16.00 do 17.30 hodin

Pejevové 3129 – 7. 1. 2015 od 17.30 do 19.00 hodin

Konkrétní a podrobné informace jsou zveřejněny na vývěsních štítcích v každém vchodu a to na několika místech – na vstupních dveřích i ve výtahu

Odečet tepla a vody je ve vlastním zájmu každého člena družstva a SVJ. Pokud nebude odečet umožněn, ve vyúčtování spotřeby se pak postupuje podle platných zákonů a státních vyhlášek – u tepla se  vyúčtuje průměrná spotřeba v domě a u vody trojnásobek průměrné spotřeby v domě.