Výběrové řízení na dodavatele – domovní dorozumívací systém

Společenství vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4, se sídlem na adrese Pejevové 3129, Praha 4, 143 00, které zastupuje Předseda společenství – Bytové družstvo Šestka, vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele s termínem doručení nabídek do 22.2.2019.

Výběrové řízení se týká rekonstrukce a modernizace systému domovního dorozumívacího systému v objektu na adrese Pejevové 3129 až 3134 se 108 bytovými jednotkami.

Předmětem poptávky je:

  • modernizace stávajícího domovního dorozumívacího systému  (elektronických vrátných) se základní výbavou přenosu audio a otevírání dveří,
  • rekonstrukce a modernizace stávajících rozvodů tak, aby umožňovaly provoz audio a video domovního dorozumívacího systému ,
  • instalace přístrojů, panelů a příslušenství domovního dorozumívacího systému
  • rozšíření domovního dorozumívacího systému o přenos video signálu
  • rozšíření domovního dorozumívacího systému o zabezpečovací systém pro bytovou jednotku

 

Dodavatel musí doložit svoji technickou profesní kvalifikaci, výpis z obchodního rejstříku, ekonomickou a finanční samostatnost, přehled o celkovém obratu, pojištění odpovědnosti, seznam realizovaných zakázek během posledních 3 let s uvedením rozsahu provedených prací.

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost, tedy rozsah a způsob provedení a cena dodávky. Očekáváme, že maximální cena /včetně DPH/ bude 6500,-Kč za bytovou jednotku (práce i materiál) pro celý objekt se 108 bytovými jednotkami.

Nabídky, ve struktuře dle uvedených bodů, budou přijímány pouze v písemné podobě, zaslané na výše uvedenou adresu Předsedy Společenství vlastníků jednotek, s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.


Společenství jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 zastoupené Předsedou – Bytovým družstvem Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, 14300