Výsledek hlasování per rollam ze dne 15.5.2018

Vážení členové SVJ, dne 15.5.2018 jste byli osloveni formou per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o změně správcovské firmy.  Zde je výsledek vašeho hlasování:

celkový počet podílů všech členů SVJ je 68688

za BD (na základě členské schůze)        34002 podílů pro změnu správce
ostatní členové SVJ                                   11484 podílů pro změnu správce
ostatní členové SVJ                                   23202 podílů proti změně správce

Změna správcovské firmy byla odsouhlasena 66,2%

Na základě tohoto výsledku jsme společně s KK BD a KK SVJ vybrali správcovskou firmu, se kterou jsme vstoupili do jednání o textu Příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu ve vlastnictví našeho SVJ. Čas dovolených a organizační změny ve správcovské firmě zpomalily finální jednání, avšak již brzy se vám dostane do rukou nové rozhodování per rollam o navrhovaném textu Příkazní smlouvy a konečné změně správce.

BD Šestka, předseda SVJ

Září 2018